Lena Pe  61 år  
Troy  40 år  
MARGARETA  60 år  
Andreas  30 år  
Zarah  25 år  
Heba  40 år  
Theodora  31 år