Lovisa  18 år  
Benjamin  26 år  
Nora  7 år  
Josefin  17 år  
Jan E  60 år